ZAKER. Leo Set - SALE

ZAKER. Leo Set - SALE


ZAKER

Leo Set @ Phòng bán hàng
Tôi giới thiệu cho bạn bộ Leo sẽ có sẵn trong đợt giảm giá cuối tuần mới The Sales Room!
Ghế đẩu có sẵn với 6 màu và có một chiếc ngồi (1Li) và sẽ có sẵn với giá 50L $ mỗi màu trong cuối tuần này.
Nhà máy có 3 màu (2Li) và cũng có giá 50L $
Phòng bán hàng mở cửa hôm nay lúc 4 giờ chiều theo giờ SLT

MÓN QUÀ MIỄN PHÍ
1k Quà tặng độc quyền trên YOUTUBE mỗi tuần!😋

WEBSITE

VIỄN THÔNG


ZAKER - CỬA TIỆM

Mạng xã hội, Cửa hàng dịch chuyển và Thị trường
Sự kiện nổi bật