NAKO EA PASIFI SECOND LIFE NAKO

Time Second Life :


MOKHATHALA OA SEFOFANE
HO TLOHA NAKO EA PAKOE

Los Angeles: 0
New York: +3 h
UTC: +7 lipholiso
Londres: +8 lipholiso
Paris: +9 lipholiso
Istanbul: +10 lipholiso
Moscou: +10 lipholiso
Dubai: +11 lipholiso
India: +12,5 lipholiso
Pekin: +15 lipholiso
Singapour: +15 lipholiso
Tokyo: +16 lipholiso
Sydney: +17 lipholiso

Nako Paris

Time Second Life     Nako Paris
4h PM ————————— 1h
5h PM ————————— 2h
6h PM ————————— 3h
7h PM ————————— 4h
8h PM ————————— 5h
9h PM ————————— 6h
10h PM ————————- 7h
11h PM ————————- 8h
12h hoseng ————————- 9h
1h hoseng ————————- 10h
2h hoseng ————————- 11h
3h hoseng ————————- 12h
4h hoseng ————————- 13h
5h hoseng ————————- 14h
6h hoseng ————————- 15h
7h hoseng ————————- 16h
8h hoseng ————————- 17h
9h hoseng ————————- 18h
10h AM ————————– 19h
11h AM ———————— 20h
12h PM —————- ——– 21h
1h PM ————————– 22h
2h PM ————————– 23h
3h PM ————————– 24h

Time New York

Time Second Life     Nako ea New York
10h PM ————————- 1h
11h PM ————————- 2h
12h hoseng ————————- 3h
1h hoseng ————————- 4h
2h hoseng ————————- 5h
3h hoseng ————————- 6h
4h hoseng ————————- 7h
5h hoseng ————————- 8h
6h hoseng ————————- 9h
7h hoseng ————————- 10h
8h hoseng ————————- 11h
9h hoseng ————————- 12h
10h AM ————————– 13h
11h AM ———————— 14h
12h PM —————- ——– 15h
1h PM ————————– 16h
2h PM ————————– 17h
3h PM ————————– 18h
4h PM ————————— 19h
5h PM ————————— 20h
6h PM ————————— 21h
7h PM ————————— 22h
8h PM ————————— 23h
9h PM ————————— 24h

Nako Londres

Time Second Life     Nako Londres
5h PM ————————— 1h
6h PM ————————— 2h
7h PM ————————— 3h
8h PM ————————— 4h
9h PM ————————— 5h
10h PM ————————- 6h
11h PM ————————- 7h
12h hoseng ————————- 8h
1h hoseng ————————- 9h
2h hoseng ————————- 10h
3h hoseng ————————- 11h
4h hoseng ————————- 12h
5h hoseng ————————- 13h
6h hoseng ————————- 14h
7h hoseng ————————- 15h
8h hoseng ————————- 16h
9h hoseng ————————- 17h
10h AM ————————– 18h
11h AM ———————— 19h
12h PM —————- ——– 20h
1h PM ————————– 21h
2h PM ————————– 22h
3h PM ————————– 23h
4h PM ————————— 24h

Time Moscou

Time Second Life     Nako Moscou
2h PM ————————– 1h
3h PM ————————– 2h
4h PM ————————— 3h
5h PM ————————— 4h
6h PM ————————— 5h
7h PM ————————— 6h
8h PM ————————— 7h
9h PM ————————— 8h
10h PM ————————- 9h
11h PM ————————- 10h
12h hoseng ————————- 11h
1h hoseng ————————- 12h
2h hoseng ————————- 13h
3h hoseng ————————- 14h
4h hoseng ————————- 15h
5h hoseng ————————- 16h
6h hoseng ————————- 17h
7h hoseng ————————- 18h
8h hoseng ————————- 19h
9h hoseng ————————- 20h
10h AM ————————– 21h
11h AM ———————— 22h
12h PM —————- ——– 23h
1h PM ————————– 24h

Nako Tokyo

Time Second Life     Nako Tokyo
9h hoseng ————————- 1h
10h AM ————————– 2h
11h AM ———————— 3h
12h PM —————- ——– 4h
1h PM ————————– 5h
2h PM ————————– 6h
3h PM ————————– 7h
4h PM ————————— 8h
5h PM ————————— 9h
6h PM ————————— 10h
7h PM ————————— 11h
8h PM ————————— 12h
9h PM ————————— 13h
10h PM ————————- 14h
11h PM ————————- 15h
12h hoseng ————————- 16h
1h hoseng ————————- 17h
2h hoseng ————————- 18h
3h hoseng ————————- 19h
4h hoseng ————————- 20h
5h hoseng ————————- 21h
6h hoseng ————————- 22h
7h hoseng ————————- 23h
8h hoseng ————————- 24h

Nako Sydney

Time Second Life     Nako Sydney
7h hoseng ————————- 1h
8h hoseng ————————- 2h
9h hoseng ————————- 3h
10h AM ————————– 4h
11h AM ———————— 5h
12h PM —————- ——– 6h
1h PM ————————– 7h
2h PM ————————– 8h
3h PM ————————– 9h
4h PM ————————— 10h
5h PM ————————— 11h
6h PM ————————— 12h
7h PM ————————— 13h
8h PM ————————— 14h
9h PM ————————— 15h
10h PM ————————- 16h
11h PM ————————- 17h
12h hoseng ————————- 18h
1h hoseng ————————- 19h
2h hoseng ————————- 20h
3h hoseng ————————- 21h
4h hoseng ————————- 22h
5h hoseng ————————- 23h
6h hoseng ————————- 24h
Ketsahalo e Ikhethileng