Ngoại tuyến. Mia Top & Jeans – MỚI

Ngoại tuyến. Mia Top & Jeans – MỚI


"Ngoại tuyến"

“Off-Line” x “Mia” Top & Jeans // GIVEAWAY !!

Áo Mia có 20 màu – Fatpack gồm 64 màu qua hud. Có sẵn tại Kinky vào ngày mai!

Quần jean rách Mia có 14 màu. Fatpack bao gồm hud. Hiện có sẵn tại The Fifty!

Được rèn luyện cho: Maitreya, Freya, Hourglass, Legacy, Kupra và Reborn!

Mia Top tại sự kiện Kinky! (Ngày mai khai trương!)

Taxi: “Off-Line” x Kinky

WEBSITE

VIỄN THÔNG


"Ngoại tuyến" - CỬA TIỆM

Mạng xã hội, Cửa hàng dịch chuyển và Thị trường