MIIX TUẦN - SEP 24-25

CUỐI TUẦN MIIX

MIIX TUẦN - BƯỚC 24-25

Xin chào, những người mua sắm cuối tuần!
♥ MIIX Weekend đã bắt đầu!
• Mỗi cuối tuần, các Nhà thiết kế tuyệt vời của chúng tôi sẽ đưa (các) mặt hàng chất lượng cao vào cửa hàng chính của họ với mức giá đặc biệt từ 55L $ đến 77L $.
Danh sách đầy đủ sẽ được phát hành hàng tuần trong nhóm "Sự kiện cường điệu".
Tham gia cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ chương trình khuyến mãi nào
secondlife:///app/group/f6713096-c68b-be38-0435-51f617775ef6/about


Quà tặng độc quyền trên YOUTUBE 5000L $😋

Bộ sưu tập mua sắm hoàn chỉnh

FACEBOOK

WEBSITE

VIỄN THÔNG

Bộ sưu tập mua sắm hoàn chỉnh

FACEBOOK

WEBSITE

VIỄN THÔNG
Sự kiện nổi bật