Nhân viên tiệc cưới - CÔNG VIỆC

Nhân viên tiệc cưới - CÔNG VIỆC


Đám cưới Costa Bella

Nhân viên của Costa Bella cung cấp các đám cưới tương tác và hấp dẫn nhất trong Second Life. Chúng tôi dành thời gian cho khách hàng và khiến họ cảm thấy như thể họ là một gia đình. Chúng tôi muốn thêm bạn vào gia đình gồm các Nhà lập kế hoạch, DJ, Nhiếp ảnh gia, Chuyên gia tư vấn và chúng tôi cũng mong muốn có một Blogger. Mọi thứ sẽ được thực hiện bằng một quá trình lựa chọn dần dần. Bạn sẽ liên hệ với tôi, tôi sẽ hỏi bạn những câu hỏi chung về kinh nghiệm và kỹ năng của bạn. Sau đó, tôi sẽ giới thiệu bạn đến bước 2 với nhân viên chính của vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Họ sẽ thảo luận với bạn về chi tiết cụ thể của các vị trí đó. Bước cuối cùng là gặp cả hai chúng tôi cùng với chủ sở hữu để hoàn tất quá trình tuyển dụng và thảo luận thêm về bất cứ điều gì. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng liên hệ với tôi để biết thêm thông tin!

NGÀNH NGHỀ
DJ
Nhiếp ảnh gia
blogger
Nền tảng khác
TÊN LIÊN LẠC
JenJen SommerfleckVIỄN THÔNG