Phòng bán hàng từ ngày 24 - 26 tháng XNUMX

Phòng bán hàng từ ngày 24 - 26 tháng XNUMX

Phòng bán hàng

Phòng bán hàng là sự kiện hàng tuần bao gồm tất cả các hạng mục đa dạng để thiết lập các tác phẩm dành cho Nhà thiết kế của họ ở mức 50 đến 75L trong Cài đặt sự kiện. Chúng tôi đang hướng tới sự thoải mái cho khách hàng của bạn để tiết kiệm thời gian di chuyển và phơi bày tất cả các mặt hàng trong một phòng.

Phòng trưng bày mua sắm

WEBSITE

FACEBOOK

VIỄN THÔNG

Phòng trưng bày mua sắm

WEBSITE

FACEBOOK

VIỄN THÔNG
Sự kiện nổi bật