Shoppe BLK. Paparating na Lingguhang Kaganapan sa WKND

🕘 Petsa ng pagsisimula: Sabado 🔶 Petsa ng pagtatapos: Linggo 🕘

Shoppe BLK. Lingguhang Kaganapan sa WKND

Bawat Sabado

 

WEBSITE

Handa ka na bang mag-Shoppe BLK.?! Tuwing Sabado - Linggo lahat ng mga item na nakalista sa 75L mula sa aming mga tampok na taga-disenyo na matatagpuan sa kanilang mga mainstore. Lahat ng mga item na nagkakahalaga ng 75L para sa buong katapusan ng linggo!
Tampok na Kaganapan