60 Espesyal na Kaganapan sa GO darating

Date Petsa ng pagsisimula: Ika-6 na buwan 🔶 Petsa ng pagtatapos: ika-30 buwan 🕘

60 Espesyal na Kaganapan sa GO ay gaganapin bawat
Ika-6 ng buwan

 

WEBSITE

TELEPORT

60 Espesyal na GO !!! ay isang bagong kaganapan na kung saan ay isang extension ng 60LS60Minutes. (grupo) Naghahanap kami ng mga orihinal o di-orihinal na taga-disenyo. 60 ang susi sa kaganapang ito: 1 hindi eksklusibong 60L item iba pang mga artikulo 160L 260L 360L… posible na magpasok ng 1 di-eksklusibong gacha na may pinakamataas na presyo ng




Tampok na Kaganapan