เวลาแปซิฟิก SECOND LIFE เวลา

เวลา Second Life :


เจ็ทแล็ก
ตั้งแต่เวลาแปซิฟิก

Los Angeles: 0
นิวยอร์ก: +3 ชม
UTC: +7 ฮีเรส
กรุงลอนดอน: +8 ฮีเรส
ปารีส: +9 ฮีเรส
อิสตันบูล: +10 ฮีเรส
กรุงมอสโก: +10 ฮีเรส
ดูไบ: +11 ฮีเรส
Inde: +12,5 ฮีเรส
Pekin: +15 ฮีเรส
สิงคโปร์: +15 ฮีเรส
Tokyo: +16 ฮีเรส
ซิดนีย์: +17 ฮีเรส

เวลาปารีส

เวลา Second Life     เวลาปารีส
4 น. ————————— 1 ชม
5 น. ————————— 2 ชม
6 น. ————————— 3 ชม
7 น. ————————— 4 ชม
8 น. ————————— 5 ชม
9 น. ————————— 6 ชม
10 น. ————————- 7 น
11 น. ————————- 8 น
12 น. ————————- 9 น
1 น. ————————- 10 น
2 น. ————————- 11 น
3 น. ————————- 12 น
4 น. ————————- 13 น
5 น. ————————- 14 น
6 น. ————————- 15 น
7 น. ————————- 16 น
8 น. ————————- 17 น
9 น. ————————- 18 น
10 น. - 19 น
11 น. ———————— 20 น
12 น. —————- ——– 21 น
1 น. ————————– 22 น
2 น. ————————– 23 น
3 น. ————————– 24 น

เวลา นิวยอร์ก

เวลา Second Life     เวลานิวยอร์ก
10 น. ————————- 1 น
11 น. ————————- 2 น
12 น. ————————- 3 น
1 ชม. ————————- 4 ชม
2 น. ————————- 5 น
3 น. ————————- 6 น
4 น. ————————- 7 น
5 น. ————————- 8 น
6 น. ————————- 9 น
7 น. ————————- 10 น
8 น. ————————- 11 น
9 น. ————————- 12 น
10 น. - 13 น
11 น. ———————— 14 น
12 น. —————- ——– 15 น
1 น. ————————– 16 น
2 น. ————————– 17 น
3 น. ————————– 18 น
4 น. ————————— 19 ชม
5 น. ————————— 20 ชม
6 น. ————————— 21 ชม
7 น. ————————— 22 ชม
8 น. ————————— 23 ชม
9 น. ————————— 24 ชม

เวลาลอนดอน

เวลา Second Life     เวลาลอนดอน
5 น. ————————— 1 ชม
6 น. ————————— 2 ชม
7 น. ————————— 3 ชม
8 น. ————————— 4 ชม
9 น. ————————— 5 ชม
10 น. ————————- 6 น
11 น. ————————- 7 น
12 น. ————————- 8 น
1 น. ————————- 9 น
2 น. ————————- 10 น
3 น. ————————- 11 น
4 น. ————————- 12 น
5 น. ————————- 13 น
6 น. ————————- 14 น
7 น. ————————- 15 น
8 น. ————————- 16 น
9 น. ————————- 17 น
10 น. - 18 น
11 น. ———————— 19 น
12 น. —————- ——– 20 น
1 น. ————————– 21 น
2 น. ————————– 22 น
3 น. ————————– 23 น
4 น. ————————— 24 ชม

เวลา กรุงมอสโก

เวลา Second Life     เวลา Moscou
2 น. ————————– 1 น
3 น. ————————– 2 น
4 น. ————————— 3 ชม
5 น. ————————— 4 ชม
6 น. ————————— 5 ชม
7 น. ————————— 6 ชม
8 น. ————————— 7 ชม
9 น. ————————— 8 ชม
10 น. ————————- 9 น
11 น. ————————- 10 น
12 น. ————————- 11 น
1 น. ————————- 12 น
2 น. ————————- 13 น
3 น. ————————- 14 น
4 น. ————————- 15 น
5 น. ————————- 16 น
6 น. ————————- 17 น
7 น. ————————- 18 น
8 น. ————————- 19 น
9 น. ————————- 20 น
10 น. - 21 น
11 น. ———————— 22 น
12 น. —————- ——– 23 น
1 น. ————————– 24 น

เวลาโตเกียว

เวลา Second Life     เวลาโตเกียว
9 น. ————————- 1 น
10 น. - 2 น
11 น. ———————— 3 น
12 น. —————- ——– 4 น
1 น. ————————– 5 น
2 น. ————————– 6 น
3 น. ————————– 7 น
4 น. ————————— 8 ชม
5 น. ————————— 9 ชม
6 น. ————————— 10 ชม
7 น. ————————— 11 ชม
8 น. ————————— 12 ชม
9 น. ————————— 13 ชม
10 น. ————————- 14 น
11 น. ————————- 15 น
12 น. ————————- 16 น
1 น. ————————- 17 น
2 น. ————————- 18 น
3 น. ————————- 19 น
4 น. ————————- 20 น
5 น. ————————- 21 น
6 น. ————————- 22 น
7 น. ————————- 23 น
8 น. ————————- 24 น

เวลาซิดนีย์

เวลา Second Life     เวลาซิดนีย์
7 น. ————————- 1 น
8 น. ————————- 2 น
9 น. ————————- 3 น
10 น. - 4 น
11 น. ———————— 5 น
12 น. —————- ——– 6 น
1 น. ————————– 7 น
2 น. ————————– 8 น
3 น. ————————– 9 น
4 น. ————————— 10 ชม
5 น. ————————— 11 ชม
6 น. ————————— 12 ชม
7 น. ————————— 13 ชม
8 น. ————————— 14 ชม
9 น. ————————— 15 ชม
10 น. ————————- 16 น
11 น. ————————- 17 น
12 น. ————————- 18 น
1 น. ————————- 19 น
2 น. ————————- 20 น
3 น. ————————- 21 น
4 น. ————————- 22 น
5 น. ————————- 23 น
6 น. ————————- 24 น
กิจกรรมเด่น