د ORSY پیښه - جون 2023

د ORSY پیښه - جون 2023

پیل نېټه: جون 9 ، 2023 - د پای نیټه: جون 23، 2023

د اورسي پیښې ویښتان، جامې، لوازم، بوټان، نارینه، نارینه فیشن، میک اپ انیمیش، ګچا، جامې، جامې، نڅا. د هرې میاشتې له 6 څخه تر 21 پورې. فلکر:https://www.flickr.com/photos/190462122@N04/ فیسبوک: https://www.facebook.com/orsyevent/


5000L$ ځانګړې یوټیوب ډالۍ؟؟؟؟

ویب پاڼه

خبرتیا

ویب پاڼه

خبرتیا