وروسته ګلو. OKE دوه ټوټه اوږده جامې - نوې

وروسته ګلو. OKE دوه ټوټه اوږده جامې - نوې


وروسته

د 2 ټوټې

  • مخکی - 6 سویچونه
  • شاته - 7 سویچونه
  • FATPACK او واحد رنګونه شتون لري
  • توکي فعال شوي
  • FATPACK HUD او ترمیم لري.


5000L$ ځانګړې یوټیوب ډالۍ؟؟؟؟

ویب پاڼه

خبرتیا


وروسته - پلورنځی

ټولنیزې شبکې، د ټیلیپورټ پلورنځی او بازار ځای