د UBER پیښه - اکتوبر 2021

د UBER پیښه - د اکتوبر په  2021

پیل نېټه: د اکتوبر په 25 ، 2021 - د پای نیټه: نومبر 22، 2021

په پیل کې: د سهار 11 بجې SLT

uber SL د ټولو هغو لپاره میاشتني ډیزاینر میله دی څوک چې غواړي د نوي او پیژندل شوي ډیزاینرانو لخوا د SL د هنر واقعیت سره نوي وساتي او شاید هلته د یادګار ځینې عالي ورځې ځانګړي هم ومومي. (اندیښنه مه کوئ - تاسو به هلته ټانک ونه مومئ)


ویب پاڼه

خبرتیا

2 خبرتیا

3 خبرتیا


ویب پاڼه

خبرتیا

2 خبرتیا

3 خبرتیا
ځانګړی پیښه