د دې اونۍ ګټونکی - ګټونکی

د دې اونۍ ګټونکی ، مننه. دلته ګټونکی دی: ډیکسي جینکنز ؟؟؟؟
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006648528559
قرعه کشي هره دوشنبه ترسره کیږي ، ګټونکی به د 1000 ایل ګټلو لپاره غوره شي
ستاسو د ګډون لپاره ټولو څخه مننه 😋
نیکمرغه راتلونکې دوشنبه!

ویب پاڼه

وړيا ورکړه
یوځای کیدل Media-SL.com توپیر: https://discord.gg/xmHfRpD
Facebook د فېسبوک په څیر
this دا پوسټ ستاسو د SL نوم فیسبوک تبصره کړئ
د امکاناتو زیاتولو لپاره فیسبوک ډالۍ کې ګډون وکړئ 😉🍀
https://www.facebook.com/mediaslnews/
قرعه اییز به هرشی دوشنبه ګټونکی به 1000L ترلاسه کړي
ښه چانسځانګړی پیښه