د دوبۍ پیښه - فبروري / مارچ 2019

پیل نېټه: د فبرورۍ په 20، 2019 - د پای نیټه: د مارچ په 10، 2019

د دوبی پیښه یوه پروژه ده چې څو میاشتې دمخه د یوې ډلې د هڅونې ، لیوالتیا او لیوالتیا په پایله کې زیږیدلې وه چې تمه کیږي تاسو یې بشپړ څخه خوند واخلئ.

ویب پاڼه
خبرتیا
ځانګړی پیښه