ویسیکل پیښه - د فبروري 2019

پیل نېټه: د فبرورۍ په 18، 2019 - د پای نیټه: د مارچ په 11، 2019

پسرلی راتلونکی دی ، مګر ویسسمیکل اوس دلته دی! موږ ټول د خپل ژوند روښانه کولو لپاره یو څه سپک ته اړتیا لرو! دا دور به د مارچ په 11 پای ته ورسیږي ، نو ځنډ مه کوئ ، نن ورځ هیسمیکل ته لاړشئ!

ویب پاڼه
خبرتیا
ځانګړی پیښه