حرام د جمعې اونۍ اونۍ پیښه راتلونکی

🕘 د پیل نیټه: جمعه 🔶 د پای نیټه: جمعه 🕘

حرام د جمعې اوونۍ پیښه

هره جمعه

 

ویب پاڼه

حرامې جمعې پای کې دلته دي! خپل د بوټانو بوټان ترلاسه کړئ ځکه چې موږ ټول د تګ لپاره چمتو یو! هره جمعه زموږ ډیزاینرونه یوازې په تاسو د دوی په اصلي پلورنځیو کې ځینې شرعي 69L یا لږ معاملې چمتو کوي!