60 د ځانګړي اونۍ پیښه راتلونکې ده

د پیل نیټه: چهارشنبه د پای نیټه: جمعه

60 ځانګړې اونۍ د چهارشنبه اونۍ پیښه

هره چهارشنبه

 

ویب پاڼه

د 60 اونۍ ځانګړې د اونۍ پلورنې پیښه ده چې درې ورځې دوام کوي هره چهارشنبه د سهار 3:12 بجو پیل او د جمعې په 30:11 بجو پای ته رسي. د پیښې اصلي ځانګړتیا هغه قیمت دی چې د هر توکي لپاره 30L $ ټاکل شوی. تاسو کولی شئ په هر پلورنځي کې تر 60 پورې پرومو ومومئ او تخفیف لرونکی ګچا په 3L $ کې ومومئ (تر اګست 30 پورې)ځانګړی پیښه