എക്ലിപ്സ് റെസ്റ്റോറന്റ് & ഇവന്റുകൾ - സ്ഥലം

എക്ലിപ്സ് റെസ്റ്റോറന്റ് & ഇവന്റുകൾ - സ്ഥലം

എക്ലിപ്സ് റെസ്റ്റോറന്റും ഇവന്റുകളും

എക്ലിപ്സ് ഒരു പുതിയ പൂർണ്ണ സേവന റോൾപ്ലേ പ്രൈവറ്റ് ഫൈൻ ഡൈനിംഗ് അനുഭവമാണ് Second Life. ഞങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ 3 വ്യത്യസ്ത ഡൈനിംഗ് വേദികളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ/ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കലുകൾ നൽകാനും കഴിയും. ഞങ്ങൾ ഒരു റൊമാന്റിക്, ഡേറ്റ് നൈറ്റ് അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ രസകരമായ, കുടുംബം/സുഹൃത്ത് നൈറ്റ് ഔട്ട് നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധി പാക്കേജുകൾ ലഭ്യമാണ്, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിറവേറ്റുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഷ്‌ടാനുസൃത പാക്കേജ് നൽകാനും കഴിയും.

WEBSITE

ടെലിപോർട്ട്

WEBSITE

ടെലിപോർട്ട്
ഫീച്ചർ ചെയ്ത ഇവന്റ്