លីមឺរិន។ លក់ថ្ងៃសុក្រខ្មៅ!!!!!

លីមឺរិន។ លក់ថ្ងៃសុក្រខ្មៅ!!!!!


កំបោរ

សួស្តីមិត្តភក្តិ។ ថ្ងៃនេះយើងបើកលក់ Black Friday ។ ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាង (លើកលែងតែកាតអំណោយ) ។

លោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកហាងយើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ដល់ ២៨ ខែវិច្ឆិកា។

កុំខកខាន ហើយទិញទំនិញដ៏អស្ចារ្យ

តាក់ស៊ីទៅ {កំបោរ}


5000L$ ផ្តល់ជូន YOUTUBE ផ្តាច់មុខ😋

វេបសាយ

ភ្ជាប់


កំបោរ - ហាង

លីមឺរិន។ - ថ្មី

បណ្តាញសង្គម ហាង Teleport និងទីផ្សារ
ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេស