: მომავალი ღონისძიებები:

მომავალი second life მოვლენები

second life
მომავალი მოვლენების კალენდარი
(ყველა დრო არის SLT)

ღონისძიებას მოჰყვა MEDIA SL

ყველა მოვლენა

დასრულება SECOND LIFE ყოველკვირეული ღონისძიება

მომავალი Kinky Event

🕘 დაწყების თარიღი: 28-ე თვე 🔶 დასრულების თარიღი: მე -19 თვე 🕘 Kinky ღონისძიება ტარდება ყოველ 28-ე დღეს

მომავალი ღონისძიება

🕘 დაწყების თარიღი: 30-ე თვე 🔶 დასრულების თარიღი: მე -20 თვე 🕘 MIIX ღონისძიება ტარდება ყოველ 30-ედ