: მომავალი ღონისძიებები:

მომავალი second life მოვლენები

second life
მომავალი მოვლენების კალენდარი
(ყველა დრო არის SLT)

ღონისძიებას მოჰყვა MEDIA SL

ყველა მოვლენა

დასრულება SECOND LIFE ყოველკვირეული ღონისძიება

Sakura Blossom ღონისძიება ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: მე-11 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 30 თვე 🕘 Sakura Blossom ღონისძიება 11...

The Boobies Planet ღონისძიება ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: მეშვიდე თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 7 თვე 🕘 The Boobies Planet ღონისძიება 21...

Fama ღონისძიება ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: მე-6 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 26 თვე 🕘 Fama ივენთი 6...

MENSELECTED მოახლოებული ღონისძიება

🕘 დაწყების თარიღი: მე-3 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 26 თვე 🕘 MENSELECTED ღონისძიება თვის 3...

Whore Couture Fair ღონისძიება ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: 1 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 30 თვე 🕘 Whore Couture Fair Event WEBSITE TELEPORT…

მომავალი ღონისძიება მხოლოდ მამაკაცებისთვის

🕘 დაწყების თარიღი: 20 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: მე-15 თვე 🕘 ღონისძიება მხოლოდ მამაკაცებისთვის, 20...

BIGGIRL ღონისძიება ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: 15 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 10 თვე 🕘 BIGGIRL ღონისძიება თვის 15...

Ebody Reborn ღონისძიება ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: მე-14 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: მე-10 თვე 🕘 Ebody Reborn მოვლენა 14-ე...

Zhulo13 ღონისძიება ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: 13 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 4 თვე 🕘 Zhulo13 ღონისძიება თვის 13 WEBSITE…

EVENT G-ის მომავალი

🕘 დაწყების თარიღი: 8 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 22 თვე 🕘 EVENT G ღონისძიების 8...

ახლოვდება მოვლენები

🕘 დაწყების თარიღი: 1 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 21 თვე 🕘 თხრობითი მოვლენა 1…

ციხის ღონისძიება მომავალი

🕘 დაწყების თარიღი: 10 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 28 თვე 🕘 ციხეში ღონისძიების 10...

დაგეგმილი POSH ღონისძიება

🕘 დაწყების თარიღი: 1 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: მე -17 თვე 🕘 POSH ღონისძიება თვის 1

დაგეგმილი ღონისძიება FaMESHed

🕘 დაწყების თარიღი: 1 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 27 თვე 🕘 FaMESHed ღონისძიება თვის 1

მომავალი WIP ღონისძიება

🕘 დაწყების თარიღი: 2 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 22 თვე 🕘 WIP ღონისძიება თვის 2...

სიბნელის მოვლენა ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: მე-5 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 28 თვე 🕘 სიბნელის მოვლენა 5...

ზამთრის ფესტივალის ღონისძიება ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: 4 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 30 თვე 🕘 ზამთრის ფესტივალის ღონისძიების პერიოდულობა: ყოველწლიური ვებგვერდი…

მთავარი მოვლენა ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: მე -5 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 27 -ე თვე 🕘 მთავარი მოვლენა მე -5…

საკის ივენთი ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: 5 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 17 თვე 🕘 საკი ღონისძიება თვის 5...

დაგეგმილია 60 სპეციალური GO ღონისძიება

🕘 დაწყების თარიღი: მე -6 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 30-ე თვე 🕘 ტარდება 60 სპეციალური GO ღონისძიება