: მომავალი ღონისძიებები:

მომავალი second life მოვლენები

second life
მომავალი მოვლენების კალენდარი
(ყველა დრო არის SLT)

ღონისძიებას მოჰყვა MEDIA SL

ყველა მოვლენა

დასრულება SECOND LIFE ყოველკვირეული ღონისძიება
25 10029

ახლოვდება მოვლენები

🕘 დაწყების თარიღი: 1 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 20 თვე 🕘 თხრობითი მოვლენა 1…

23 11754

დაბალფასიანი მამაკაცის ტანსაცმლის ღონისძიება ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: 1 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 25 თვე 🕘 იაფფასიანი მამაკაცის ტანსაცმლის ღონისძიება 1...

25 11655

დაგეგმილი POSH ღონისძიება

🕘 დაწყების თარიღი: 1 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: მე -17 თვე 🕘 POSH ღონისძიება თვის 1

27 11609

დაგეგმილი ღონისძიება FaMESHed

🕘 დაწყების თარიღი: 1 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 27 თვე 🕘 FaMESHed ღონისძიება თვის 1

24 11385

მომავალი WIP ღონისძიება

🕘 დაწყების თარიღი: 2 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 22 თვე 🕘 WIP ღონისძიება თვის 2...

14 10630

ჩვენ გვიყვარს Roleplay ღონისძიება

🕘 დაწყების თარიღი: მე -4 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 30-ე თვე 🕘 ჩვენ გვიყვარს Roleplay ღონისძიება მე -4

17 6139

მთავარი მოვლენა ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: მე -5 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 27 -ე თვე 🕘 მთავარი მოვლენა მე -5…

16 9072

დაგეგმილია 60 სპეციალური GO ღონისძიება

🕘 დაწყების თარიღი: მე -6 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 30-ე თვე 🕘 ტარდება 60 სპეციალური GO ღონისძიება

19 9168

მომავალი ORSY ღონისძიება

🕘 დაწყების თარიღი: მე -6 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 21-ე თვე 🕘 Orsy ღონისძიება ტარდება მე -6 ყოველ

28 10230

თავხედი WOW! ღონისძიების ოთახი ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: მე -7 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 25 თვე 🕘 Cheeky WOW! ღონისძიების ოთახი მე –7…

25 10116

დაგეგმილია UniK ივენთი

🕘 დაწყების თარიღი: მე -7 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 28-ე თვე 🕘 UniK თარიღის მე -7 ღონისძიება…

20 9100

Garden Bazaar EVENT ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: 8 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 29 თვე 🕘 Garden Bazaar ღონისძიება იმართება ყოველ…

20 2709

დაგეგმილია FaMESHed X ღონისძიება

🕘 დაწყების თარიღი: მე -10 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: მე -6 თვე 🕘 FaMESHed X ღონისძიება მე -10

25 11981

TOKYO ZERO ღონისძიება ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: მე -10 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 30 თვე 🕘 TOKYO ZERO ღონისძიება მე -10…

14 5227

დაგეგმილია ფეტიშის სამართლიანი ღონისძიება

🕘 დაწყების თარიღი: მე -12 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 26-ე თვე 🕘 ფეტიშის სამართლიანი ღონისძიება, მე -12 თვის

20 10443

მომავალი TRESOR-SL ღონისძიება

🕘 დაწყების თარიღი: მე -10 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 30 თვე 🕘 TRESOR-SL EVENT ტარდება ყოველ მე -10

25 10359

GALAXY ღონისძიება ახლოვდება

🕘 დაწყების თარიღი: მე-7 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 21 თვე 🕘 GALAXY ღონისძიება თვის 7...

22 11443

eBento დაგეგმილი ღონისძიება

🕘 დაწყების თარიღი: მე -11 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 28-ე თვე 🕘 eBento ღონისძიება ტარდება ყოველ მე -11 თვეზე