დაგეგმილია შავი სამართლიანი ღონისძიება

🕘 დაწყების თარიღი: მე -14 თვე 🔶 დასრულების თარიღი: 28-ე თვე

Black Fair Event ტარდება ყველა
თვის 11
ყოველთვიურად

ვებ

ტელეკომპანია

შავი არის მარადიული ფერი… ეს ფერი ყველა ეპოქაში და აღარ მოდის მოდის.

ეს არის დახვეწილი, თანამედროვე, ურბანული ფერი, სხვა მრავალი ზედსართავი სახელი და სინონიმი, რომელთა შეგვიძლია მივცეთ ეს ფერი.
რჩეული მოვლენა